SCRUM

PODNIKANIE SRDCOM

Spoločnosť SCRUM s.r.o., bola založená v roku 2013, za účelom poskytovani služieb v oblasti projektovo-procesného poradenstva a vzdelávania v oblasti IT technológií. V roku 2014, sme sa rozhodli rozšíriť svoje činnosti aj o správu nehnuteľností, služby v oblasti realizácie výstavby a revitalizácie budov, s ohľadom na kvalitu a individuálne riešenia.

NÁŠ TÍM

PODNIKANIE SRDCOM

Podnikanie vnímame ako súlad hodnôt, ktoré vytvárame, pridanej hodnoty, ktorú poskytujeme a zisku, ktorý tvoríme. Rovnováhu a súlad týchto hodnôt nám pomáhajú udržiavať etické princípy, ktoré sú súčasťou všetkých našich aktivít.

SPOZNAJ NAŠE ETICKE PRINCÍPY

KONTAKT