SCRUM

PODNIKANIE SRDCOM

ETICKE PRINCIPY

Individuálny prístup

Každý projekt je unikátny, preto pri poradenstve, príprave, či samotnej realizácii projektu kladieme dôraz na individuálne riešenia v súlade s požiadavkami klienta.

Rešpekt voči partnerom

Bez ohľadu na rozsah našej účasti na projekte, či už ako poradca, dodávateľ, staviteľ, chopíme sa každej úlohy s absolútnym rešpektom voči našim partnerom, ich názorom a skúsenostiam.

Dôraz na koncového užívateľa

Všetky zverené projekty, tvoríme so zameraním na skutočné potreby a možnosti koncového užívateľa – budúceho obyvateľa, pracovníka alebo potenciálneho zákazníka. Veľký dôraz kladieme na kvalitu a celkový vzhľad, čo zaručuje ideálne prostredie pre prácu, bývanie či oddych.

Spoločenská zodpovednosť

Chceme byť firmou ktorá uplatňuje spoločenskú zodpovednosť v každom svojom rozhodnutí v súlade s platnými zákonmi, etikou a morálkou nad rámec firemných potrieb či tvorby zisku. Svojim konaním chceme prispievať k transparentnosti a férovosti podnikateľského prostredia.