SCRUM

PODNIKANIE SRDCOM

AUDIT & PORADENSTVO

Poradenské činnosti v oblasti procesov, telekomunikácií (služby + HW) a facility.